• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

بلاگ

قطعات آسانسور هیدرولیک

قطعات آسانسور هیدرولیک

خش ديگري که داخل پاوريونيت قرار دارد محفظه کوچکي است که وظيفه آن کاهش نوسان در فشار و حجم روغن و نيز جلوگيري از ايجاد سروصدا و حرکت ضربه ای روغن ...