• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

قطعات آسانسور هیدرولیک

قطعات آسانسور هیدرولیک

خش ديگري که داخل پاوريونيت قرار دارد محفظه کوچکي است که وظيفه آن کاهش نوسان در فشار و حجم روغن و نيز جلوگيري از ايجاد سروصدا و حرکت ضربه ای روغن در داخل سيستم، لوله ها و اتصالات می باشد. بايستي توجه داشت که جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد اين سيستم بسيار مؤثر بوده، به همين دليل در راه اندازي اوليه موتور و پمپ الکتريکی به جهت گردش آن بايستي توجه گردد.
راه اندازي موتور برقی از نوع ستاره يا ستاره مثلث بوده و پمپ هاي هيدروليکی عموماً از نوع مارپيچی مي باشند. بعلت اصطکاک در داخل لوله های هيدروليک و همچنين خمش هاي لوله، رعايت برخي از اصول ابتدائی در لوله کشي الزامي مي باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قطعات آسانسور هیدرولیک
شرکت آسانسوری معتبر
آهن کشی آسانسور

www.davin.com

0009900 98912 +

کیان آباد خیابان 28 شرقی

کیان آباد خیابان 28 شرقی