• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

شرکت آسانسوری معتبر

شرکت آسانسوری معتبر

آسانسور وسیله‌‌‌ای مکانیزه می‌باشد که در یک چارچوب مشخص به نام چاه حرکت می‌کند و وظیفه جا‌به‌جائی عمودی مسافران و کاربران را بر عهده دارد.
آسانسور مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که مستقیما با جان کاربران در ارتباط می‌باشد. پس بایستی ایمن، قابل اعتماد و کارا باشد.

می توان یکی از آیتم های مهم اعتبار در هر شرکت آسانسوری را تخصص دانست. استفاده از افراد مجرب و متخصص، عاملی است که بر اعتبار یک شرکت آسانسوری تاثیر اساسی دارد. زمانی که یک شرکت آسانسور دارای افراد مجرب و متخصص باشد، می توان آن را قابل اتکا دانست. این تخصص باعث می گردد مواقعی که مشکلاتی اساسی برای آسانسور بوجود می آید، این افراد خبره از پس کار برآمده و موضوع را حل و فصل نمایند. این افراد با کلیات کار آشنا بوده و صفر تا صد خدمات آسانسور را می دانند.

قطعات آسانسور هیدرولیک
شرکت آسانسوری معتبر
آهن کشی آسانسور

www.davin.com

0009900 98912 +

کیان آباد خیابان 28 شرقی

کیان آباد خیابان 28 شرقی