• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

آهن کشی آسانسور

آهن کشی آسانسور

اگر آهن کشی آسانسور ناشاقولی داشته باشد، به هر اندازه که ناشاقول است به همان اندازه از ابعاد و اندازه کوچک می شود، چه بسا که این ناشاقولی در یک طبقه باشد، در تمام ارتفاع چاهک آسانسور تاثیر گذاشته و به اندازه ناشاقول بودن از ابعاد آسانسور کم خواهد شد.

نکته مهم در آهن کشی، نوع اجرا و موقعیت آهن کشی نسبت به لابی ساختمان می باشد که باید به نحوی اجرا شود که در پایان ساختمان و بعد از نازک کاری درب آسانسور نسبت به لابی یا پاگرد ساختمان کاملا گونیا باشد تا زیبایی لابی و پاگرد را تامین کند. اجرای تمام مراحل و شرایط فوق، الزاما بدست مجریان با تجربه و خبره در زمینه آهن کشی آسانسور امکان پذیر است.

قطعات آسانسور هیدرولیک
شرکت آسانسوری معتبر
آهن کشی آسانسور

www.davin.com

0009900 98912 +

کیان آباد خیابان 28 شرقی

کیان آباد خیابان 28 شرقی