• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

پله برقي و نبايد هايي که بايد بدانيم

پله برقي و نبايد هايي که بايد بدانيم

آنها توانايي جابجايي تعداد زيادي از افراد را دارند و مي‌توانند در همان فضاي فيزيکي قرار گيرند که پله هاي سنتي جا مي‌گيرند. بدين معني که نياز به فضاي بيشتر ندارند

قطعات آسانسور هیدرولیک
شرکت آسانسوری معتبر
آهن کشی آسانسور

www.davin.com

0009900 98912 +

کیان آباد خیابان 28 شرقی

کیان آباد خیابان 28 شرقی