• 9993344111 (98+)
  • کیان آباد- خیابان 28 شرقی نبش احداثی

2021 دسامبر 31

پله برقي و نبايد هايي که بايد بدانيم

پله برقي و نبايد هايي که بايد بدانيم

آنها توانايي جابجايي تعداد زيادي از افراد را دارند و مي‌توانند در همان فضاي فيزيکي قرار گيرند که پله هاي سنتي جا مي‌گيرند. بدين معني که نياز به فضاي بيشتر ندارند ...

آسانسور هيدروليکي چه معايبي دارد؟

آسانسور هيدروليکي چه معايبي دارد؟

براي مسافربر تا 7 الي 8 طبقه با جک غيرمستقيم و يا جک تلسکوپي سه مرحله اي مستقيم استفاده مي شوند چون محدوديت افزايش طول جک را از لحاظ طراحي مي ...

آسانسور هيدروليکي چه مزايايي دارد؟

آسانسور هيدروليکي چه مزايايي دارد؟

کاربرد آسانسورهاي هيدروليکي در ساختمان هاي مسکوني طبقه است.اين نوع آسانسورها قابليت حمل و جابجايي بارهاي سنگين را دارند،اما فقط براي ارتفاعات کم هستند ...